Biežāk uzdotie jautājumi

Vispārējie jautājumi

Kas ir BuyTranslations?

BuyTranslations — tā ir tulkojumu birža, kurā jūs varat saņemt savu tekstu tulkojumus noteiktā laikā un lieliskā kvalitātē.

Kas veic tekstu tulkojumus biržā BuyTranslations?

Tekstu tulkojumus veic tulkotāji no visas pasaules – bieži vien tie ir profesionāli tulkotāji, kuri ar to nodarbojas jau ilgstošu laiku. Jūs paši varat izvēlēties, kam vēlaties uzticēt savus pasūtījumus, ņemot vērā darba pieredzi, atsauksmes un citus svarīgus kritērijus saistībā ar tulkotāja vērtējumu.

Cik ātrā laikā būs gatavs mana teksta tulkojums?

Tulkojums būs gatavs maksimāli noteiktajā laikā, ko jūs paši būsiet norādījuši, veidojot pasūtījumu, vai pat ātrāk.

Man jau ilgstošu laiku ir atvērts aktīvs pasūtījums, kāpēc to neviens neņem?

Iespējams, ka daži jūsu pasūtījuma ierobežojumi nav pietiekami, lai tulkotāji būtu gatavi to izpildīt. Mēģiniet pakāpeniski pagarināt pasūtījuma izpildes termiņu, kā arī mēģiniet iespēju robežās palielināt budžetu.

Manam pasūtījumam tulkotājs ir atsūtījis savus priekšlikumus, vai man tie ir jāpieņem?

Dažkārt tulkotājs var piedāvāt jums mainīt samaksas apmēru, kā arī darba izpildes termiņus.

Tulkotāja priekšlikumus pieņemiet tikai tādā gadījumā, ja jūs apmierina piedāvātie nosacījumi.

Jūsu pienākums nav pieņemt tulkotāja priekšlikumus, nosacījumus, kuri jūs zināmu iemeslu dēļ neapmierina.

Kas notiks, ja tulkotājs nepaspēs termiņa veikt tulkojumu?

Visi tulkotāji ir ieinteresēti laikā pabeigt projektus. Tulkotājs, kurš nav paspējis laikā pabeigt darbu, zaudē savu reitingu portālā, kā arī neko nenopelna.

Ja šāda situācija rodas, tad jūsu pasūtījums automātiski kļūst pieejams citiem tulkotājiem, kuri spēs sākt darbu pie tā. Ar šo brīdi kredīti, kas rezervēti šim pasūtījumam, atgriežas jūsu bilancē līdz brīdim, kamēr jūsu pasūtījumu nesāks veikt cits izpildītājs.

Ja tulkotājs saprot, ka kādu konkrētu iemeslu dēļ viņš nevar paspēt laikā pabeigt darbu, viņam ir tiesības jums palūgt pagarināt pasūtījuma izpildes laiku. Taču jūsu pienākums nav pagarināt izpildes laiku, kas jau sākotnēji tika noteikts. Šādā situācijā vienīgi jūs izlemjat, vai vēlaties pagarināt izpildes termiņu.

Esmu saņēmis sava teksta tulkojumu, taču mani neapmierina tulkojuma kvalitāte. Ko man darīt?

Ja jūs uzskatāt, ka tulkojuma kvalitāte neatbilst jūsu pieprasītajam līmenim, jūs varat tulkojumu nosūtīt labošanai. Tulkotāja pienākums ir veikt labojumus pēc jūsu norādēm. Šis process var atkārtoties bez ierobežojuma. Iesakām jums censties iespējami sīkāk paskaidrot, kāpēc tulkotāja darba rezultāts jūs neapmierina.

Ja trešo reizi atsūtītais darbs jūs neapmierina, jūs varat vērsties Arbitrāžā šīs problēmas atrisināšanai vai arī turpināt darbu ar tulkotāju, lai saņemtu to rezultātu, ko esat gaidījuši.

Arbitrāža

Kas ir «Аrbitrāža»?

Arbitrāža tulkojumu biržā BuyTranslations — tā ir neatkarīga strīdu risināšanas sistēma jūsu un pasūtītāja starpā, ko nav iespējams atrisināt patstāvīgi. Pasūtītājs vai tulkotājs var vērsties Arbitrāžā gadījumā, ja pasūtījums tiek labots trīs un vairāk reizes (atkarībā no uzstādījumiem Mājas lapā uz pasūtījuma brīdi) no Frīlansera puses.

Kad ir jāvēršas «Arbitrāžā» un kā tiek risināts strīds?

Mājas lapas klienti var vērsties BuyTranslations Arbitrāžā gadījumos, ja Pasūtītājs un Frīlansers nespēj savstarpēji vienoties par pasūtījuma pabeigšanu, precīzāk, ka Frīlansera iesniegtais tulkojums pēc Pasūtītāja domām neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un labojumu skaits ir sasniedzis noteikto limitu. Iespēja vērsties Arbitrāžā saistībā ar Klienta pasūtījumu pieejama šādos gadījumos:

 • Ja Pasūtītājs kārtējo reizi lūdz Frīlanseram izlabot un/vai piestrādāt pie tulkojuma, bet Frīlansers uzskata, ka viņš savu darbu ir paveicis atbilstoši pieprasītajai kvalitātei un termiņiem, tad Frīlansers var vērsties Arbitrāžā.
 • Ja Pasūtītājs nesaskata vajadzību veikt tālāku darba korekciju un uzskata, ka Frīlansera veiktā tulkojuma kvalitāte neatbilst pasūtījumā atrunātajām prasībām, tad viņš arī var vērsties Arbitrāžā.

Jebkuri strīdi, kas skar vienošanos par pasūtījumiem un to izpildi Flīrenseru un Pasūtītāju starpā, tiek risināti BuyTranslations Arbitrāžā pēc tās ieskatiem. Jūs piekrītat, ka Arbitrāžas lēmums saistībā ar strīdiem jūsu un citu mājas lapas Klientu starpā nevar tikt apstrīdēts un vienmēr ir taisnīgs.

Portāla Arbitrāža nesniedz Flīrenseru darbu korekcijas un labošanas pakalpojumus, kā arī nepalīdz Flīrenseriem pakalpojumu sniegšanā ar portāla starpniecību. Arbitrāža negarantē dziļas eksperta valodas zināšanas, kā dēļ var rasties jūsu strīds, bet veiks visas iespējamās darbības no savas puses, lai iedziļinātos strīdīgajā situācijas būtībā, iepazītos ar pasūtījuma hronoloģiju, materiāliem, citiem faktoriem un izteiktu savu verdiktu strīda jautājumā par labu Pasūtītājam vai Flīrenseram.

Kādus lēmumus var pieņemt Arbitrāža?

Pēc situācijas izvērtējuma Arbitrāža var pieņemt sekojošus lēmumus:

 1. 1. Ja tika konstatēts, ka jūs darbu esat veicis nekvalitatīvi un/vai atļāvāties nekorektā veidā sazināties ar pasūtītāju, tad:

  • Tulkotājs nesaņem samaksu par pasūtījumu.
  • Tulkotājs riskē saņemt negatīvu vērtējumu un sava reitinga pazemināšanos portālā.
  • Ja tulkotājs sistemātiski neizpilda pasūtījumus, tad viņa profils var tikt bloķēts līdz mūža galam.
  • Jūsu pasūtījums tiks automātiski pieejams citiem tulkotājiem, kuri spēs sākt darbu pie tā. Ar šo brīdi kredīti, kas rezervēti šim pasūtījumam, atgriežas jūsu bilancē līdz brīdim, kamēr jūsu pasūtījumu nav uzsācis veikt cits izpildītājs.
 2. Ja tika konstatēts, ka darbs tika paveikts pienācīgā līmenī un/vai pasūtītājs ir atļāvies nekorektā veidā sazināties ar jums, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu pilnā apjomā. Kredīti, kas rezervēti šim pasūtījumam, tiek pārskaitīti jūsu rēķinā un pasūtījums tiek automātiski slēgts.

Reģistrācija un paroles atjaunošana

Kā es varu reģisrēties?
 1. Ieejiet lapā https://buytranslations.com/lv/user/registration/type/client.html.
 2. Ievadiet vēlamo lietotāja vārdu (loginu), savu elektroniskā pasta adresi (e-mail), kā arī ģenerēto kodu aizsardzībai pret automātiskām reģistrācijām. Ja jūs nespējat nolasīt kodu, spiediet uz koda attēlu, parādīsies jauns koda attēls.
 3. Nospiediet «Reģistrēties».
 4. Ja jūs esat pareizi ievadījis visus vajadzīgos datus, sistēma uz jūsu norādīto elektroniskā pasta (e-mail) adresi nosūtīs vēstuli ar instrukcijām jūsu profila aktivizēšanai mājas lapā BuyTranslations.
 5. Saņemtajā vēstulē jūs redzēsiet atsauci, uz kuras būs jāuzspiež. Ja uz atsauces nav iespējams nospiest, jūs varat to iekopēt sava brauzera adresē un nospiest «Enter». Pēc tam Jūs nonākat savā mājas lapas profilā.
Esmu aizmirsis paroli. Ko man darīt?
 1. Ieejiet mājas lapā https://buytranslations.com/lv/user/recpassword/type/client.html.
 2. Ievadiet savu elektroniskā pasta (e-mail) adresi vai savu loginu un nospiediet «Nosūtīt».
 3. Sistēma jums nosūtīs vēstuli ar instrukcijām paroles atjaunošanai.
 4. Sekojiet līdzi instrukcijām vēstulē un saņemiet jaunu īslaicīgu paroli, lai autorizētos mājas lapā.
 5. Mēs jums iesakām nomainīt jauno paroli pret kādu citu, kuru zināt vienīgi jūs.

Autorizēšanās

Kādā veidā autorizēties?
 1. Ieejiet mājas lapā https://buytranslations.com/lv/user/login/type/client.html
 2. Ievadiet lietotāja vārdu (logins) vai savu elektroniskā pasta (e-mail) adresi un paroli.
 3. Pie aktīva apzīmējuma «Atcerēties mani» sistēma atcerēsies ievadītos datus un, turpmāk, apmeklējot mājas lapu, ļaus jums automātiski autorizēties sistēmā.
 4. Nospiediet «Ienākt».

Profila pārvaldīšana

Profila pārvaldīšanu veic lappusē Profils.

Kā nomainīt personīgos datus?
 1. Ieejiet lapā https://buytranslations.com/lv/user/edit.html
 2. Nomainiet vajadzīgos laukus.
 3. Nospiediet «Atjaunot».

Lūdzu, pievērsiet uzmanību:

 • Lauku «Logins» un «E-mail» nav iespējams nomainīt.
 • Lauki, apzīmēti ar «*», ir obligāti aizpildāmi.
 • Ja pilsētu sarakstā nav jūsu apdzīvotās vietas, lūdzu, izvēlieties tai tuvāko apdzīvoto vietu no piedāvātajiem variantiem. Ja vēlaties, jūs varat mums nosūtīt pieprasījumu par jūsu apdzīvotās vietas pievienošanu, nospiežot atsauci «Neatradāt savu pilsētu? Sazinieties ar mums!». Redzamajā logā ievadiet nosaukumu un nospiediet «Nosūtīt». Pēc pārbaudes veikšanas jūsu apdzīvotā vieta tiks pievienota sarakstam. Tā rezultātā jūs varat nomainīt šo informāciju savā profilā.
Kā nomainīt paroli?
 1. Ieejiet lappusē https://buytranslations.com/lv/user/changepass.html
 2. Ievadiet pašreizējo paroli laukā «Pašreizējā parole». Laukā «Ievadiet jauno paroli» un «Apstipriniet jauno paroli» ievadiet jauno paroli. Pārliecinieties, ka paroles šajos laukumos sakrīt.
 3. Nospiediet «Nomainīt paroli».

Apziņojumu iestatījumi

Pēc noklusējuma jūs saņemsiet ziņojumus par visiem svarīgākajiem notikumiem, kuri ir saistīti ar jums:

 • «Jūsu pasūtījums pieņemts darbam» – informēšana par to, ka tulkotājs ir uzsācis darbu pie Jūsu pasūtījuma.
 • «Tulkotājs atsūtījis teksta tulkojumu» – informēšana par jūsu teksta jauna gatavā tulkojuma pienākšanu.
 • «Atlikušas 24 stundas, lai pieņemtu tulkojumu» – informēšana par nepieciešamību pieņemt tulkojumu, jeb arī veikt kādas citas darbības saistībā ar tulkojumu.
 • «Parakstīšanās par priekšlikumu un atjauninājumu saņemšanu» –BuyTranslations priekšlikumi un atjauninājumi.
 • Un citi ziņojumi.

Visi ziņojumi tiek nosūtīti uz jūsu profilā norādīto elektroniskā pasta adresi. Jūsu profila sadaļā „Apziņošanas uzstādījumi” var norādīt papildus elektroniskās adreses.

Kāpēc es nesaņemu ziņojumus no mājas lapas?

Lūdzu, pārbaudiet „Spam” mapīti savā elektroniskā pasta adresē. Pārlūkojiet pasta uzstādījumus, lai mājas lapas sūtītais ziņojums netiktu apzīmēts par „spam”.

Kā izdzēst savu kontu?

Lūdzu, sekojiet saitei " Dzēst profilu".

Tulkojumu grupas

Kas ir tulkojumu grupas?

Tulkojumu grupas — tā ir iespēja sagrupēt savus pasūtījumus jums ērtā veidā.

Piemēram, jūs varat izveidot pasūtījumu grupas pēc tulkojuma valodas virziena (no angļu - spāņu, no krievu - uz ķīniešu un tml.), pēc temata (IT, reklāma, zinātniskie teksti un tml.) vai savādākā veidā, kā jums šķiet ērtāk.

Tulkojumu grupu izveidošana
 1. Ieejiet mājas lapā https://buytranslations.com/lv/project/list.html.
 2. Nospiediet „Izveidot jaunu tulkojumu grupu”.
 3. Aizpildiet lauku „Grupas nosaukums” un „Grupas apraksts”.
 4. Nospiediet „Turpināt”.

Pēc grupas izveides jūs nonākat tikko izveidotajā tulkojumu grupas lapā.

Tulkojuma pasūtīšana

Kā izveidot pasūtījumu?
 1. Pārejiet uz jums vajadzīgo tulkojumu grupu. Ja jums vēl nav nevienas tulkojumu grupas, izveidojiet to mājas lapā https://buytranslations.com/lv/project/list.html.
 2. Nospiediet „Iesniegt jaunu pasūtījumu”.
 3. Ievadiet galvenos pasūtījuma datus: pasūtījuma nosaukums, nodošanas termiņš – dienu skaits kopš tulkojuma darba uzsākšanas brīža, tulkojuma virziens, tulkotāja dzimtā valoda, temats, tulkotāja līmenis, pievienojiet failu vai ievadiet tekstu paši. Tālāk nospiediet „Turpināt”.
 4. Otrajā pasūtījuma veidošanas solī ievadiet summu, ko esat gatavi samaksāt par tulkojumu. Šis skaitlis pēc noklusējuma var ierakstīties automātiski, balstoties uz biržas kopējo statistiku pēc visiem iepriekš veiktajiem pasūtījumiem. Jo lielāku summu jūs piedāvāsiet par tulkojumu, jo lielākas iespējas, ka jūsu pasūtījums biržā tiks ātrāk apstrādāts salīdzinājumā ar citiem.
 5. Izvēlieties pasūtījuma statusu: 1) „Publicēts”, tas nozīmē, ka jūsu pasūtījumu tulkotāji uzreiz redzēs un varēs sākt darbu pie tā; 2) „Nepublicēts”, tas nozīmē, ka jūsu pasūtījums nebūs tūlīt pieejams tulkotājiem, taču jūs varēsiet savu pasūtījumu aktivizēt vēlāk. Pievienojiet savus komentārus, ja jums saistībā ar tulkojumu ir kādas papildus vēlmes.
 6. Jūs varat nodot pasūtījumu saviem favorītiem, izvēloties opciju „Nodot pasūtījumu favorītiem”. Norādiet favorītu gaidīšanas laiku: ja šajā laikā neviens no favorītiem neapstiprinās pasūtījumu, tad tas kļūs pieejams arī visiem pārējiem tulkotājiem. Tāpat arī var izvēlēties tikai noteiktus tulkotājus no kopējā favorītu saraksta.
 7. Nospiediet „Izveidot pasūtījumu” vai atsauci „Koriģēt datus”, lai atgrieztos pie pasūtījuma izveides pirmā soļa.
Kādā formātā es saņemšu tulkojumu?

Teksta tulkojuma formāts iespēju robežās būs maksimāli tuvs saņemtajam failam.

Man ir izsakāmas papildus vēlmes tulkotājam. Kā man rīkoties?

Ja jums ir kādas īpašas vēlmes saistība ar pasūtījumu, tad otrajā pasūtījuma veidošanas solī vienkārši pievienojiet komentārus tulkotājam par savām prasībām.

Bez tam, pēc darba uzsākšanas jūs tāpat arī varēsiet sazināties ar savu tulkotāju ar ziņojumu palīdzību pasūtījuma lapā.

Kā atcelt pasūtījumu?

Pasūtījumu var atcelt, ja neviens no tulkotājiem vēl nav pieņēmis jūsu pasūtījumu. Šādā gadījumā jūsu tulkojumu grupas lappusē atrodas poga ar pasūtījuma dzēšanas iespēju. Pie tam visi iztērēti kredīti tiks automātiski atgriezti jūsu bilancē.

Ja ar jūsu pasūtījumu ir sācis strādāt tulkotājs, tad šo pasūtījumu vairs nav iespējams atcelt.

Favorīti un melnais saraksts

Kāpēc ir vajadzīgs favorītu saraksts?

Favorīti — tie ir tulkotāji, ar kuriem jums ir iepaticies sadarboties, un jūs savus pasūtījumus velētos veikt galvenokārt pie viņiem.

Veidojot pasūtījumu, jūs varat to piedāvāt favorītiem, izvēloties vienu vai vairākus tulkotājus no favorītu saraksta, kā arī norādīt gaidīšanas laiku. Ja jūsu norādītājā gaidīšanas laikā neviens no izvēlētajiem favorītiem nav sācis darbu ar jūsu pasūtījumu, tad šis pasūtījums kļūs pieejams arī visiem pārējiem tulkotājiem.

Tulkotāju var pievienot favorītu sarakstam, ieejot tulkotāja profilā un nospiežot „Pievienot favorītiem”.

Kāpēc vajadzīgs melnais saraksts?

Melnajā sarakstā pievienotais tulkotājs nedrīkstēs strādāt ar jūsu pasūtījumiem. Tulkotāju var pievienot melnajam sarakstam, ieejot tulkotāja profilā un nospiežot „Pievienot melnajam sarakstam”.

Bilances papildināšana un kredīti

Lai ar jūsu pasūtījumu varētu strādāt tulkotāji, jūsu personīgajā bilancē biržā ir jābūt pietiekami daudz kredītu.

Kas ir kredīti?

Kredīti — tā ir tulkojumu biržas BuyTranslation iekšējā valūta. 1 biržas kredīts pielīdzināts 1 USD.

Kā papildināt bilanci?

Jūs varat papildināt savu bilanci sadaļā https://buytranslations.com/lv/replenish/step1.html, atsauce ir līdzās informācijai par bilanci. Minimālā papildināšanas summa 10 kr.

Kādā veidā es varu papildināt savu bilanci?

Apmaksas veidi ir redzami, izvēloties apmaksas metodi. Pēc maksājuma veikšanas līdzekļi tiks automātiski ieskaitīti jūsu rēķinā.

Kas ir promo-kods?

Promo-kods — tas ir speciāls kods, kuru veido zināma simbolu secība, kas jums dod iespēju saņemt kādu bonusu, veicot bilances papildināšanu. Lūdzu ņemiet vērā, ka promo-kodam ir noteikts darbošanās termiņš, tas nozīmē, ka tas ir jāizmanto līdz noteiktam datumam. Promo-kodu var izmantot tikai vienreiz pie viena uzskaites ieraksta.

Kā iegūt promo-kodu?

Kā zināms, promo-kodu izsniedz biržas BuyTranslation administrācija kādu speciālu pasākumu gadījumos vai arī papildus bonusu veidā, veicot reģistrēšanos.

Izņemt līdzekļus

Kādā veidā iespējams nopelnītos kredītus izskaitīt no savas bilances?

Līdzekļu izskaitīšana no pasūtītāja bilances ir iespējama vienīgi gadījumā, ja jūsu konts tiek likvidēts.

Ja jūs vēlaties izskaitīt līdzekļus, kuri var palikt pēc konta dzēšanas, lūdzu, sazinieties ar biržas BuyTranslation administrāciju ar atgriezeniskās saziņas starpniecību, lai apspriestu līdzekļu atgriešanas iespējamos variantus.

Lūdzu, atcerieties, ka par līdzekļu izskaitīšanu no jūsu bilances konta tiks ieturēta komisijas maksa par pieprasījuma apstrādi 5% apmērā no izskaitāmās summas, bet ne mazāk par 10 kr.

Darbs ar pasūtījumiem

Instrukcija darbam ar pasūtījumu
 • Pēc darba uzsākšanas ar pasūtījumu jums vairs nav iespējas rediģēt savu pasūtījumu.
 • Precizējumu izteikšanai pasūtījumam var izmantot bloku „Sarakste ar tulkotāju”.
 • Aizliegts nodot tulkotājam jebkādu personīga rakstura informāciju saziņai ārpus tulkošanas biržas BuyTranslation. Piemēram, ir aizliegts dot elektroniskā pasta adresi (email), tālruņa numuru, Skype vārdu, ka arī jebkurus citus saziņas līdzekļus.
 • Pēc tulkojuma ielādes jums ir jāveic viena no sekojošām darbībām:
  • Jāslēdz pasūtījums – pasūtījums nonāk slēgtā statusā, un tulkotājs saņem honorāru par paveikto darbu.
  • Nosūtīt koriģēšanai – pasūtījums nonāk statusā „Rediģēšanai”. Lūdzu, obligāti norādiet iemeslu, kāpēc jūs nosūtāt pasūtījumu koriģēšanai. Koriģēšanas iemesli būs norādīti blokā „Pasūtījuma izpildes hronoloģija”, iedaļā „Papildus informācija”. Koriģēšanas ilgums pēc noklusējuma ir 24 stundas. Jūs varat šo laiku pagarināt pēc saviem ieskatiem.
  • Ja jūs nedēļas laikā neveicat nevienu no augstāk minētajām darbībām, tad pasūtījums tiek automātiski slēgts kā izpildīts, bet tulkotājs saņem honorāru par paveikto darbu.
 • Ja izrediģētā versija nav ielādēta noteiktajā termiņā, jūsu pasūtījums tiek automātiski publicēts no jauna. Rezervētie kredīti atgriežas jūsu bilancē līdz brīdim, kamēr pasūtījumu nepaņem kāds cits tulkotājs.
 • Pēc trešās korekcijas jūs varat vērsties Arbitrāžā. Šādā gadījumā pasūtījumam nomainās statuss uz „Arbitrāžā” līdz Arbitrāžas lēmuma pieņemšanai. Pēc trešās korekcijas Arbitrāžā var vērsties arī tulkotājs, ja viņš uzskata, ka pret viņu ir izvirzītas nepamatotas prasības.
 • Pieņemot savu lēmumu, Arbitrāža izskatīs vienīgi tulkotāja darba rezultātu un komentārus, kurus tulkotājs un pasūtītājs sava starpā izteikuši tulkojumu biržas BuyTranslation ietvaros.

Partneru programma

Kas ir BuyTranslations partneru programma?

Piedaloties mūsu partneru programmā, Jūs saņemsiet atlīdzību 2% apmērā par katru pasūtītāja maksājumu, kurš reģistrēsies Jūsu referālajā atsaucē mājas lapā BuyTranslations.com.

Nopelnītā nauda tiks automātiski ieskaitīta Jūsu bilancē papildus kredītu veidā ikreiz, kad kāds no Jūsu piesaistītajiem pasūtītājiem veiks apmaksu par savu jauno pasūtījumu.

Kā tiek aprēķināti līdzekļi pēc partneru programmas?

Tūlīt pēc pasūtījuma izpildes lietotājam rēķinā tiek ieskaitīti 2% no pasūtījuma summa.

Kas ir referāļi?

Referāļi — tie ir pasūtītāji, kuri reģistrējušies pēc mūsu partnera rekomendācijas. Šādā gadījumā rekomendācijai pievienots „referālā atsauce”, pēc kuras sistēma viennozīmīgi jūs atpazīst kā partneri, kurš ir uzaicinājis jaunu pasūtītāju.

Aizliegta otra uzskaites ieraksta reģistrēšana pēc savas personīgās referālās atsauces.

Vai mans referālis maksās vairāk, nekā citi pasūtītāji?

Nekādā gadījumā! Katrs pasūtītājs biržā BuyTranslation maksā tik, cik pats vēlas samaksāt par savu pasūtījumu. Nekādas papildus komisijas maksas referāļiem netiek piemērotas. Atlīdzība, kura tiek piešķirta jums kā partnerim, tiek automātiski izmaksāta no kopējās pasūtījuma summas.

Kādā veidā es varu nosūtīt uzaicinājumu draugam?

Sadaļā «Partneru programma» > «Nosūtīt uzaicinājumu draugam» ievadiet drauga vārdu un elektroniskā pasta adresi (e-mail). Jūsu draugs saņems uzaicinājumu jūsu vārdā. Ja jūsu draugs reģistrēsies, saņemot uzaicinājumu, tad viņš automātiski kļūs par jūsu referāli.

Kā uzzināt, kas ir mans referālis?

Lūdzu, paskatieties sadaļā „Partneru Programma” > „Referāļu statistika”. Šeit ir arī pieejama informācija par pabeigto pasūtījumu skaitu un no katra referāļa nopelnīto summu.

Atrast tulkotāju

Izmantojiet meklēšanas filtru sadaļā „Atrast tulkotāju”, lai sameklētu tulkotāju pēc logina, tulkošanas virziena, tulkošanas līmeņa, izpildīto pasūtījumu skaita un citiem svarīgiem kritērijiem.

Ja es gribu izvēlēties tikai vienu tulkotāju pasūtījumam kādā noteiktā tulkojuma virzienā, kā es to varu izdarīt?
 1. Sadaļā „Atrast tulkotāju” izmantojiet filtru „Tulkojuma virziens” un izvēlieties, no kādas un uz kādu valodu vēlaties veikt tulkojumu.
 2. Nospiediet „ Piedāvāt darbu”. Līdz ar to jūs automātiski pievienosiet šo tulkotāju savu favorītu sarakstā.
 3. Atvērsies forma jauna pasūtījuma pievienošanai. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un nospiediet „Piedāvāt darbu”.
Ka es varu nosūtīt ziņojumu tulkotājam par jaunu pasūtījumu?

Sistēma automātiski paziņo tulkotājiem par katru jaunu pasūtījumu, tāpēc nav nepieciešams papildus paziņot tulkotājam par jaunu pasūtījumu.

Informācija par tulkotāju

Tulkojumu biržā BuyTranslation katram tulkotājam ir sava personīga lapa, kurā iespējams uzzināt sīkāk par tulkotāju: tulkojumu virzieni, ko veic tulkotājs, tulkotāja dzimtā valoda, viņa pasūtījumu statistika, tulkojumu vērtējums, izglītība, atsauksmes, darba pieredze un citas noderīgas ziņas, kuras palīdz pasūtītājiem labāk novērtēt tulkotāja profesionālās prasmes.

Kādā veidā pasūtītājs var ievietot atsauksmi par tulkotāju?

Pēc darba pabeigšanas pasūtījuma lapā parādīsies poga „Ievietot atsauksmi”.

Vai tulkotāja izglītība tiek pārbaudīta?

Jā, biržas BuyTranslation administrācija pašrocīgi pārbauda visas tulkotāja atsūtītās izglītības dokumentu kopijas. Lappusē „Informācija par tulkotāju” tiek ievietots viņa izglītības pārbaudes statuss.

Kopiju īstumu tulkošanas biržas BuyTranslation administrācija nepārbauda.

Dokumentu īstums paliek uz tulkotāju sirdsapziņas.

Ko nozīmē tulkotāja līmenis un kā to nopelnīt?

Jo augstāks tulkotāja līmenis, jo augstāka ticamība tam, ka sniegtais pakalpojums tiks veikts augstā kvalitātē.

Tulkotāja līmenis

Sākuma

Pieredzējis

Profesionālis

Tulkotāja
līmeņa
skaidrojums

«Sākuma» līmeņa tulkotājs – tā ir persona, kas ir uzsākusi sniegt tulkojumu pakalpojumus caur portālu. Sākuma līmenis vēl neko neliecina par tulkotāja profesionalitāti. Pilnīgi iespējams, ka augsti kvalificētais tulkotājs tikai nesen sācis piedāvāt savus pakalpojumus portālā un drīzā laikā pāries augstākā līmenī. Un tomēr, Pasūtītājam vienmēr ir noderīgi pievērst uzmanību tulkotāja darbu vēsturei un atsauksmēm par viņu (ja tādas ir). Tāpat jāņem vērā, ka, jo zemāks tulkotāja līmenis, jo augstāka konkurence var būt uz pasūtījumiem. Šī iemesla dēļ tulkojumu vidējie izcenojumi pie šāda līmeņa var būt zemāki.

Sīkāk

Līmeņa «Pieredzējis» tulkotājs – tā ir persona, kas sevi jau ir pierādījusi portālā un kurai ir jau veiksmīgi paveiktu klientu pasūtījumu portfelis. Ņemot vērā to, ka „Pieredzējis” līmeņa tulkotājs – tas ir cilvēks, kas savu reputāciju apliecina ar statistiku un pozitīvām atsauksmēm no iepriekšējo pasūtītāju puses, Pasūtītājam kvalitātes garantija pieaug.

Sīkāk

Tulkotājs, kura līmenis ir „Profesionālis” – tā ir persona, kura sevi jau sen ir apliecinājusi portālā ar vislielāko veiksmīgi izpildīto pasūtījumu portfeli. Tulkotājs „Profesionālis” pastāvīgi apstiprina savu kvalifikāciju praksē. Šī līmeņa tulkotāji visaktīvāk sniedz savus pakalpojumus portālā un apliecina savu pieredzi ar augstu vidējo balli, kas iegūta par paveiktajiem pasūtījumiem no apmierinātajiem klientiem. Kvalitātes garantijas Pasūtītājiem pieaug vēl vairāk.

Sīkāk

Līmeņa
iespējas

Var veikt līdz 3 pasūtījumiem vienlaicīgi. Tulkotājam ir pieejami vienīgi tie pasūtījumi, pie kuriem pasūtītājs pielaiž „Sākuma” līmeņa tulkotājus pēc atbilstošajiem valodas virzieniem.

Var veikt līdz 10 pasūtījumiem vienlaicīgi. Tulkotājam ir pieejami pasūtījumi, kurus Pasūtītāji iesniedz ar prasībām, kas piemērojamas gan „Sākuma”, gan arī „Pieredzējuša” tulkotāja līmenim pēc attiecīgajiem valodas virzieniem.

Veikt vienlaicīgi līdz 20 pasūtījumiem. Ņemt neierobežotu pasūtījumu skaitu no pasūtītājiem, kuru favorīts jūs esat. Ņemt izpildei jebkura līmeņa pasūtījumus pēc attiecīgajiem valodu virzieniem.

Kā tiek
aprēķināta
tulkotāja vidējā
vērtējuma balle

Tulkotāja vidējā balle — tas ir 20 pēdējo paveikto pasūtījumu vidējais aritmētiskais pēc 4* skalas, kur katra pasūtītāja summa sastāda ne mazāk par 10 kredītiem. Ja tulkotāja pasūtījumu skaits vēl nav sasniedzis 20, tad vērtējums skaitās tikai pēc visiem iepriekš veiktajiem pasūtījumiem. Vērtējumu gradācija tulkotājiem par veikto tulkojuma pakalpojumu: 1* - pakalpojums sniegts slikti; 2* - pakalpojums sniegts drīzāk slikti, nekā labi; 3* - pakalpojums sniegts drīzāk labi, nekā slikti; 4* - pakalpojums sniegts labi/teicami.

Prasības
līmeņa iegūšanai

Jābūt profilam mājas lapā

1. Veiksmīgi pabeigt 5 pasūtījumus pēc kārtas. 2. Tulkotāja saņemtās pakalpojumu apmaksas summai kopš viņa reģistrēšanās portālā jāsastāda ne mazāk par 20 kredītiem. 3. Tulkotāja vidējai ballei jābūt ne zemākai par 2.75* (skat. «Kā tiek aprēķināta vidējā tulkotāja balle»).

1. Ar līmeni «Pieredzējis» veiksmīgi jāpabeidz 10 pasūtījumi pēc kārtas. 2. Tulkotāja saņemtās pakalpojumu apmaksas summai kopš viņa reģistrēšanās portālā jāsastāda ne mazāk par 100 kredītiem. 3. Tulkotāja vidējai ballei jābūt ne zemākai par 3.0* (skat. «Kā tiek aprēķināta vidējā tulkotāja balle»).

Tulkotāja
līmeņa pazemināšanas
nosacījumi

-

„Pieredzējuša” tulkotāja līmenis var tikt pazemināts līdz „Sākuma” gadījumā: 1. Neveiksmīgi paveicot 3 pasūtījumus pēc kārtas. 2. Ja tulkotājs 2 mēnešu laikā nav autorizējies portālā 3. Tulkotāja vidējā balle pazeminājusies zemāk par 2.75* (skat. «Kā tiek aprēķināta vidējā tulkotāja balle»).

«Profesionāla» tulkotāja līmenis var tikt pazemināts līdz „Pieredzējis” gadījumā: 1. Neveiksmīgi paveicot 3 pasūtījumus pēc kārtas. 2. Ja tulkotājs 2 mēnešu laikā nav autorizējies portālā N.B.! Šādā gadījumā tulkotājs tiek automātiski pazemināts līdz „Sākuma” līmenim. 3. Tulkotāja vidējā balle pazeminājusies zemāk par 3.0* (skat. «Kā tiek aprēķināta vidējā tulkotāja balle»).

BuyTranslations patur sev tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt nosacījumus reitingu piešķiršanai.

Mastercard Visa Paypal

© 2024 Visas tiesības aizsargā “BuyTranslations LIMITED”

Tehniskais atbalsts